3D Tasarım (SketchUp) Eğİtİmİ

3D tasarım Sketchup programı ile modelleme ve tasarım sürecini öğrenmekle;

-çocuklarımız 3 Boyutlu düşünme becerisi kazanır,

-sanatsal ruh ve yetenek kazanır,

-ileri seviye bilgisayar kullanımını öğrenir,

-hayal gücü artar

-geometri ve matematiği fark etmeden öğrenir ve kullanır.


Hayatta karşılaşacağı problemlerde işine yaracak, çözebilecek bir beceri kazanır.

1_temel teknik resim bilgisi.pdf

Temel TekNİk Resİm Hakkında


2_Çalışmalar.pdf

Çİzİmler


sketchup01.pdf

Ders 1


sketchup02.pdf

Ders 2


sketchup03.pdf

Ders 3


sketchup04.pdf

Ders 4


sketchup05.pdf

Ders 5


sketchup06_arazi.pdf

Ders 6


sketchup07_koltuk.pdf

Ders 7